Czym są pożyczki pod zastaw?

Istotą pożyczek pod zastaw jest zabezpieczenie. W związku z tym skorzystać mogą z nich tylko te osoby, które posiadają własną nieruchomość, albo samochód lub własność innego przedmiotu, który może być przedmiotem zastawu.

Produkty te charakteryzuje uproszczona procedura ich przyznawania. W związku z tym czasami z pożyczki pod zastaw mogą skorzystać też osoby, które nie posiadają zdolności kredytowej, gdyż często się nawet jej nie sprawdza. Poza tym niekiedy również nie wymaga się zaświadczenia o dochodach, czy też informacji z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami w ZUS. W zamian tego ustala się rodzaj zabezpieczenia. W przypadku samochodu będziemy mieć do czynienia z cesją praw z ubezpieczenia AC. Z kolei w sytuacji nieruchomości będzie to zastaw hipoteczny albo cesja paw z ubezpieczenia.

Pożyczka pod zastaw