Czym są pożyczki pod zastaw?

Istotą pożyczek pod zastaw jest zabezpieczenie. W związku z tym skorzystać mogą z nich tylko te osoby, które posiadają własną nieruchomość, albo samochód lub własność innego przedmiotu, który może być przedmiotem zastawu.

Produkty te charakteryzuje uproszczona procedura ich przyznawania. W związku z tym czasami z pożyczki pod zastaw mogą skorzystać też osoby, które nie posiadają zdolności kredytowej, gdyż często się nawet jej nie sprawdza. Poza tym niekiedy również nie wymaga się zaświadczenia o dochodach, czy też informacji z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami w ZUS. W zamian tego ustala się rodzaj zabezpieczenia. W przypadku samochodu będziemy mieć do czynienia z cesją praw z ubezpieczenia AC. Z kolei w sytuacji nieruchomości będzie to zastaw hipoteczny albo cesja paw z ubezpieczenia.

Okres na jaki może zostać przyznana pożyczka zależy od rodzaju zabezpieczenia. Jeżeli jest nim nieruchomość, okres kredytowania może wynosić nawet 30 lat. W przypadku zastawu w postaci własnego pojazdu okres ten wynosi 8 lat. Oczywiście wysokość pożyczki zależy od wartości zabezpieczenia.

Mimo tego, że pożyczki pod zastaw charakteryzuje minimum formalności, to jednak w przypadku zastawu w postaci nieruchomości sytuacja ta trochę się zmienia. Koniecznym dokumentem jest wówczas akt notarialny danej nieruchomości, a także księga wieczysta w celu sprawdzenia czy dana nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona. Dodatkowym potrzebna w tym wypadku jest także wycena nieruchomości będącej przedmiotem zastawu pożyczki. Takiej wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

Warto również podkreślić, że pożyczki pod zastaw nieruchomości są o wiele tańsze od tych pod zastaw samochodu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że nieruchomość w odróżnieniu od samochodu może z czasem nabrać na wartości. Z drugiej strony pożyczka pod zastaw nieruchomości może być udzielona tylko do 80% jej wartości, a mająca za przedmiot zastawu samochód – do 100% wartości polisy AC.

Pożyczki pod zastaw cieszą się niemałą popularnością. Oprocentowanie oscyluje przeważnie w granicach od 5 do 12 %. Są udzielanie nie tylko w złotówkach, ale również w innych walutach. Bardzo często są to franki szwajcarskie. Pożyczki pod zastaw można przeznaczyć na dowolnie wybrany przez siebie cel.

Pożyczka pod zastaw · Informacje · Czym są pożyczki pod zastaw?