Pożyczki lombardowe

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów pozyskania gotówki jest wizyta w lombardzie lub oddziale banku, który oferuje pożyczki lombardowe. Zabezpieczeniem takiej pożyczki jest zastaw na rzeczy ruchomej, bądź na pewnych prawach zbywalnych np. akcjach lub obligacjach. Oczywiście rzecz ruchoma musi przedstawiać pewną wartość aby stać się atrakcyjnym zabezpieczeniem. Zazwyczaj przedmioty zastawu stanowią drogocenną biżuterię, sprzęt RTV i AGD, antyki, obrazy. Niektóre lombardy wymagają udowodnienia własności danej rzeczy, a w przypadku wyrobów jubilerskich muszą one posiadać polską cechę probierczą oznaczającą zawartość metalu szlachetnego. Pożyczki lombardowe przyznawane są na krótki okres, zwykle od siedmiu do trzydziestu dni. Przez ten okres przedmiot znajduje się w przechowalni lombardu, który ma obowiązek utrzymywania go w sposób należyty, tak by po dokonaniu spłaty pożyczki wrócił on do właściciela w nienaruszonym stanie. Udzielenie pożyczki poprzedza spisanie umowy z lombardem. Umowa taka zawiera dane klienta, wysokość udzielonej pożyczki, formę zastawu wraz z jego opisem, termin zwrotu pożyczki oraz wszelkie opłaty związane z obsługą pożyczki, jak też dokładną kwotę wykupu zastawu i podpisy stron umowy.

Warto odnotować, że opłaty związane z udzieloną pożyczką zawierają dwie pozycje. Pierwsza stanowi ustawowe odsetki w wysokości nieprzekraczającej w skali roku czterokrotności stopy lombardowej ustalonej przez Narodowy Bank Polski, natomiast druga pozycja to koszt przechowania zastawionego przedmiotu, który naliczany jest w zależności od jego wartości. Normalną praktyką jest ustalenie stałych rat za każdy dzień trwania umowy, choć zależeć to będzie od konkretnego lombardu. Jeżeli klient uzna, że nie dokona spłaty pożyczki w terminie istnieje możliwość przesunięcia terminu jej spłaty. Czasami może wiązać się to z dodatkową opłatą i spisaniem nowej umowy.

W wypadku, gdy pożyczkobiorca nie zgłosi się w określonym terminie po odbiór zastawu, bądź nie skontaktuje się np. w celu odroczenia zastaw staje się własnością lombardu i trafia do sprzedaży.

Powiązane treści:
    Pożyczka pod zastaw · Pożyczki lombardowe