Pożyczki pod zastaw nieruchomości

Pożyczka pod zastaw nieruchomości zapewne zainteresuje te osoby, które zamierzają uwolnić kapitał zamrożony w ich mieszkaniach, domach, czy gruntach będących ich własnością. Pożyczka taka łączy w sobie cechy kredytu hipotecznego oraz gotówkowego. Niewątpliwym udogodnieniem dla osób starających się o udzielenie pożyczki pod zastaw jest dowolny cel na jaki może ona zostać spożytkowana. Warto przy tym pamiętać, że część instytucji finansowych (głównie banków) wprowadza pewne ograniczenia powodujące np. brak możliwości sfinansowania z udzielonej pożyczki prowadzonej działalności gospodarczej. Produkt ten oferowany jest przez szereg banków oraz instytucji pozabankowych, dzięki czemu można wybierać spośród wielu ofert. Zastaw nieruchomości stanowi najdogodniejsze zabezpieczenie dla pożyczkodawcy stąd niektóre oferty zapewniają bardzo długi okres spłaty sięgający często kilkudziesięciu lat. W porównaniu do kredytu gotówkowego procedura przyznawania pożyczki pod zastaw jest znacznie dłuższa. Przyznanie pożyczki pod zastaw wymaga od nas dokonania szeregu czynności. Pierwszą z nich jest wypełnienie wniosku o pożyczkę i przesłanie do oddziału danej instytucji finansowej, oczywiście istnieje możliwość wypełnienia formularza przy pomocy doradcy. W zależności od rodzaju nieruchomości będziemy musieli dostarczyć odpisy ksiąg wieczystych, odpisy z ewidencji gruntów oraz dokumenty potwierdzające podstawę nabycia nieruchomości. Następnie nie obędzie się bez weryfikacji naszej zdolności kredytowej. Do tego celu służyć będą wszelkie dokumenty świadczące o wysokości naszych zarobków oraz rodzaju wykonywanej pracy. Innymi kryteriami mogą zostać objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą, czy też emeryci i renciści.

Należy pamiętać, że każda instytucja finansowa preferuje zgoła odmienne wymogi i kierować się może innymi kryteriami niż pozostałe instytucje oferujące pożyczki i kredyty. Zdarzyć się może, że udzielona pożyczka może sięgać jedynie do określonego procentowo maksimum. Podobnie rzecz się ma z progiem od którego pożyczka jest udzielana - zwykle minimalna kwota pożyczki wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Co warte odnotowania istnieje wiele instytucji szczególnie tych pozabankowych, które udzielają pożyczki na bardzo krótki okres do 24 lub 36 miesięcy. Należy się wówczas zastanowić, czy taka pożyczka jest najlepszym dla nas rozwiązaniem. Oferty takie cechuje zwykle lichwiarskie oprocentowanie, a sam produkt nastawiony jest na odebranie zastawionej nieruchomości w momencie nieterminowej spłaty pożyczki. Pożyczka taka zwykle załatwiana jest w najszybszy możliwy sposób, bez potrzeby dokumentowania jakichkolwiek dochodów i sprawdzania bazy Biura Informacji Kredytowej.

Wracając do wymogów formalnych, banki wymagać od nas będą ubezpieczenia nieruchomości do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Ponadto dodatkowym zabezpieczeniem stosownym przez większość instytucji staje się polisa na życie pożyczkobiorcy, która w momencie nieszczęśliwego wypadku zostaje scedowana na pożyczkodawcę. Oprócz wymienionych już dokumentów niezbędnym będzie oszacowanie wartości nieruchomości, której hipoteka będzie stanowić przedmiot zastawu. Należy tego dokonać nie wcześniej niż na trzy miesiące przed podpisaniem umowy z bankiem. Trzymiesięczny termin jest o tyle ważny, że brak aktualnej wyceny może znacznie wydłużyć procedurę przyznawania pożyczki. W zależności od preferencji kolejnym wymogiem może być podpisanie weksla in blanco, który stanowić może kolejne zabezpieczenie udzielonej pożyczki pod zastaw nieruchomości. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości osób trzecich. Niezbędne wówczas będzie ich pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na ustanowienie hipoteki na ich nieruchomości będącej zabezpieczeniem spłaty pożyczki. Z owego oświadczenia płynąć może kilka obowiązków na rzecz pożyczkodawcy, między innymi udostępnienie nieruchomości pracownikowi banku w celu sprawdzenia stanu technicznego. Wymogiem stać się może obowiązek informowania banku o wszelkich zmianach technicznych oraz prawnych nieruchomości. Niewątpliwie najważniejszym obowiązkiem płynącym z podpisanego oświadczenia jest poddanie się egzekucji w wypadku niespłacenia pożyczki.

W odróżnieniu od zwykłego kredytu konsumpcyjnego, pożyczkę pod zastaw cechują niestety większe koszta związane z jej udzieleniem. Praktyka bywa różna część instytucji wymaga zapłaty już za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę, część rezygnuje z takich działań. Dużym wydatkiem okazać się może opłata prowizyjna za udzieloną pożyczkę, która w niektórych przypadkach wynosi aż 4% kwoty pożyczki. Kolejne wydatki, których niestety nie unikniemy związane są z wpisem i ustanowieniem hipoteki, zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych, wykupem ubezpieczenia oraz dokonaniem wspomnianej już wyceny nieruchomości. Podliczając wszystkie wydatki związane z udzieleniem pożyczki wynosić one mogą średnio od dwóch do trzech tysięcy złotych co przy kwocie 50.000 zł udzielonej pożyczki stanowi spory wydatek. Jednak porównując pożyczkę pod zastaw z kredytem gotówkowym, mimo wszystko i tak stanowi ona tańszy produkt finansowy.

Generalnie wysokość udzielonej pożyczki pod zastaw waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wysokość pożyczki jest o tyle ważna, że do kwoty 80.000 zł przy okresie spłaty co najmniej trzech miesięcy objęta jest ona przepisami o kredycie konsumenckim. Rozwiązania tej ustawy są niezwykle korzystne dla pożyczkobiorców. Z przepisów tych płynie prawo poznania rzeczywistego oprocentowania oraz całkowitych kosztów udzielonej pożyczki. Ponadto istnieje możliwość rezygnacji z umowy pożyczki w terminie 10 dni od chwili jej zawarcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W momencie rezygnacji tracimy na rzecz banku poniesione koszta związane z opłatą przygotowawczą oraz ustanowienia zabezpieczenia, co i tak może okazać się korzystniejsze niż zapożyczenie się na niekorzystnych warunkach.

Powiązane treści:
    Pożyczka pod zastaw · Pożyczki pod zastaw nieruchomości